Menu

Pomáháme

Podporujeme činnost některých charitativních neziskových organizací, sportovních klubů a dalších zájmových organizací jako např.:

Podporujeme Základní a Mateřskou školu v Otnicích

Máme radost, že jsme mohli přispět dodávkou našich betonových výrobků- KOSTKA PÍSKOVÁ a SCHODIŠŤOVÝ BLOK PROVANCE na opravu terasových ploch u budovy Základní a Mateřské školy v Otnicích.

Realizace projektu proběhla ve dvou fázích, ve spolupráci s firmou Prostavby, a.s.. Vznikl tak nový prostor, který využijí děti a žáci k různým herním aktivitám.

Podporujeme sociální podnikání

Při tvorbě nového webu nám pomáhala marketingová agentura PTL, s.r.o., která, jak jsme zjistili až v průběhu realizace zakázky, zaměstnává lidi s handicapem. Proto máme z finálního výsledku dvojnásobnou radost.

Těší nás, že jsme nakonec (byť trošku neplánovaně) spojili příjemné s užitečným, a kromě dobrého webu pomohli i dobré věci a dobrým lidem, kteří to z objektivních důvodů nemají lehké, ale ani zdravotní handicap jim nebrání v naprosto profesionálním pracovním nasazení a maximálně ochotě vždy vyjít vstříc. A to jsou hodnoty, jimiž se řídíme i my.

Příspěvková organizace SENIOR Otrokovice

V měsíci červnu 2018 jsme poskytli dar – dekorační betonové koule příspěvkové organizaci SENIOR Otrokovice.

Nadační fond dětské onkologie KRTEK

Dětský fond OSN-UNICEF

Zdravotní klauni

Baby box

Stali jsme se partnery Babybox pro odložené děti – Statim, o. s. a spolupodílíme se na založení každého nového babyboxu.

Dne 23.4.2013 byl slavnostně předán do užívání nový babybox v Prostějově, děkujeme panu Ludvíku Hessovi „babydědkovi“ za možnost podílet se na projektu babyboxů.

Již druhým rokem je společnost Beton Brož s.r.o. partnerem projektu Babybox pro odložené děti.
Za celý kolektiv chceme vyjádřit také naše díky za všechny nové zachráněné životy.

LILA Domov pro postižené děti Otnice

Na podzim 2017 jsme formou finančního daru podpořili LILA Domov pro postižené děti Otnice. Společnost Beton Brož s.r.o. přispěla darem na uměleckou výmalbu prostor sloužících potřebám dětí, veřejnému prostranství a jiným prostorám. Především děti a zejména postižené a nepohyblivé děti, zde tráví většinu času svého života.

Klokánek Brno

Brněnská pobočka NADĚJE

Dne 14.8.2014 byla v Domě pokojného stáří Brno – Královo pole, ku příležitosti otevření nově vybudované zahrady, pořádaná Zahradní slavnost.

Diakonie ČCE – středisko BETLÉM

Diakonie ČCE – středisko Vsetín

Centrum služeb postiženým Zlín, obecně prospěšná společnost

Královští lvi Hradec Králové

Galerie Stodola a Dědova dílna v Horní Krupé

V roce 2012 jsme podpořili projekt rekonstrukce stodoly v Horní Krupé. Nejen s naší pomocí tak vznikl víceúčelový prostor – Galerie stodola a Dědova dílna pro pořádání výstav, setkávání a k naplnění volnočasových aktivit dětí. Přejeme mnoho úspěchů panu Mgr. Davidu Šormovi.

Občanské sdružení LOGO

Chodník s uměle vytvořenými nerovnostmi (schody)

Více také na stránce Řekli o nás

Sociální automobil

pro Oblastní charitu Vyškov – Ošetřovatelskou a pečovatelskou službu

Více také na stránce Aktuálně

29. ročník mezinárodního turnaje v kolové

46. ročník Turnaje mistrů světa

Újezdská Rozmarýna – Ženský soubor lidových písní

Újezdská notička

Projekt Šance, o. s.

FBC Spartak Přerov

  

SK Union 2013 Nový Bydžov

SK Újezd u Brna

Dětský folklorní soubor Milešováček

Finanční sbírka pro děti z Dětskoho domova Přerov

Základní škola a Mateřská škola, Otnice

Sportovní klub SK Pančava Otnice

Zájmové organizace v regionu (zahrádkáři, vinaři, hasičský zbor… )