Menu

Web Beton Brož přešel na Diton.cz

Vážení zákazníci,

Společnosti DITON s.r.o. a BETON BROŽ s.r.o. budou tvořit od 1. 3. 2020 jeden subjekt s názvem DITON s.r.o.

V souvislosti se spojením obou společností jsme se rozhodli již od 1. 1. 2020 zjednodušit celou řadu procesů, sjednotit naši obchodní komunikaci a vytvořit jednotný Katalog i Ceník výrobků, ve kterém budou přehledně uspořádány všechny naše výrobky.  Tímto vycházíme vstříc nejen potřebám našich obchodních partnerů, ale hlavně vám, našim zákazníkům, kterým se výrazně usnadní orientace v námi vyráběném, velmi širokém, sortimentu betonových výrobků. Jsme přesvědčeni, že se tento krok setká s kladnou odezvou.

Neznamená to však, že značka Beton Brož nadobro zanikne. V Katalogu i v Ceníku totiž nadále nejdete výrobky nesoucí toto označení. Vzhledem k tradici a renomé, které si značka Beton Brož za dobu svého působení na trhu vydobyla, jsme se rozhodli ji ponechat těm výrobkům, které si právem zaslouží nést toto označení. Jsou to především produktové řady výrobků TVÁŘ DŘEVA a TVÁŘ KAMENE. Tyto výrobky jsou s touto značkou neodmyslitelně spjaty a myslíme si, že je správné tuto tradici zachovat i nadále.

V rovině obchodních vztahů, kde naše obě společnosti vystupovaly na straně prodávající, bude nově již od 1. 1. 2020 vystupovat pouze společnost DITON s.r.o. Věříme, že tato změna přinese do budoucna nejen zjednodušení, ale i celkové zlepšení naší obchodní spolupráce, které si velmi vážíme a za kterou vám děkujeme. 

Veškeré naše výrobkové portfolio tak nyní najdete přehledně uspořádané pouze na webu společnosti DITON s.r.o. www.diton.cz